Standard

NS 9600-2:2010

Tilbaketrukket

Merknad: Denne standarden har en ny utgave: NS 9600-2:2020

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Denne delen av standarden NS 9600 fastsetter opptakskrav og fagplan med krav for opplæring av personell i arbeid i tau. Fagplanen beskriver hva det enkelte kurs skal inneholde. Opplæringsvirksomhetene skal i sine læreplaner og i sin kursdokumentasjon beskrive metoder, pedagogikk og tidsplan for de ulike emnene og hvordan disse skal læres av deltakerne. Læreplaner og kursdokumentasjon skal godkjennes av sertifiseringsorganet.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Tilbaketrukket:
  • Utgave: 1
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 03.180
  • ICS 13.340.60
  • National Committee SN/K 279

Produktrelasjon

Produkt livssyklus