Standard

NS 9600-1:2020

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Dette dokumentet er en systembeskrivelse for bruk av tau som atkomstvei til arbeidsstedet, samt posisjonering. Dette dokumentet beskriver krav og sentrale prinsipper for å kunne arbeide sikkert i tau.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 1.0
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 13.340.60
  • National Committee SN/K 279

Produktrelasjon

Produkt livssyklus