Standard

NS 9452:2015

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Denne standarden omfatter hierarkisk oppbygde lister (hovedliste og egenskapslister) med terminologi for fysiske, kjemiske og biologiske påvirkninger på norsk natur- og kulturmiljø (norsk territorium og økonomisk sone, inklusive Svalbard). Hovedlisten er supplert med tilhørende egenskapslister som kan knyttes til den enkelte påvirkningsfaktor for ytterligere å beskrive denne og effekten den kan ha på natur- og kulturmiljø. Den XML-baserte databasen med hovedliste og egenskapslister er tilgjengelig for nedlasting på nettadresse http://www.standard.no/ns9452/. Denne databasen vedlikeholdes i samsvar med prinsippene nedfelt i informativt tillegg A. MERKNAD Termen «naturmangfold» brukes om både fysisk og biologisk miljø. Den engelske termen «biodiversity» brukes internasjonalt ofte om både fysisk og biologisk miljø, selv om begrepet strengt definert begrenser seg til biologisk miljø. Denne standarden bruker termen «naturmangfold» for å presisere at både fysisk og biologisk miljø omfattes.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 1
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 13.020.01
  • National Committee SN/K 192

Produktrelasjon

Produkt livssyklus