Standard

NS 8430:2009

Publisert
Forhåndsvisning Forhåndsvisning er ikke tilgjengelig

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Denne standarden har til formål å regulere og presisere prosedyrene for bruk ved overtakelse av et kontraktarbeid både i nærings- og forbrukerforhold. Standarden beskriver overtakelsesprosedyrer som skal brukes ved overtakelse av kontraktarbeid i næringsforhold, der kontrakten er basert på kontraktsstandardene NS 8405, NS 8406, NS 8415, NS 8416, NS 3431 og NS 3406. Standarden kan også brukes i næringsforhold hvor kontrakten ikke baseres på nevnte kontraktsstandarder, forutsatt at kontrakten gir hjemmel for det. I næringsforhold skal man bruke byggblankett 8430 A og B. Standarden beskriver overtakelsesprosedyrer som skal brukes ved overtakelse av kontraktarbeid i forbrukerforhold, der kontrakten er basert på bustadoppføringslova. I disse tilfellene skal man bruke byggblankett 8430 C, D og E. Standarden kan også brukes ved overtakelse etter håndverkertjenesteloven, jf. byggblankett 8430 D og E. Byggblankettene til NS 8430 er tilpasset Nasjonal database for byggkvalitet, og gjennom bruk av byggblankettene kan man frivillig bidra til å legge inn opplysninger i databasen, jf. tillegg A.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 1
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • National Committee SN/K 272
  • ICS 91.010.20

Produktrelasjon

Produkt livssyklus