Standard

NS 8176:2017

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Dette dokumentet spesifiserer en målemetode for vibrasjoner i bygninger forårsaket av landbasert samferdsel og gir kriterier for bedømmelse av helkroppsvibrasjoner i boliger. Dokumentet fastsetter fire vibrasjonsklasser, A til D, basert på kriterier for vurdering av vibrasjoner i boliger etter metoden som er beskrevet i dette dokumentet. Dokumentet gjelder ikke vibrasjonskilder i tilknytning til bygge- og anleggsvirksomhet, industrivirksomhet, sprengninger og lignende, men det gjelder for trafikk til og fra bygge- og anleggsplasser. Dokumentet gjelder ikke for vurdering av skader på byggverk og konstruksjoner på grunn av vibrasjoner. Dette dekkes av NS 8141 [2]. Dette dokumentet gir også informasjon om intervaller for grenseverdier for kontorer og enkelte andre bygninger enn boliger der vibrasjoner fra samferdsel kan påvirke mennesker i en arbeidssituasjon eller i aktivitet.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 1
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • National Committee SN/K 365
  • ICS 13.160
  • ICS 91.120.20
  • ICS 91.120.25

Produktrelasjon

Produkt livssyklus