Konsolidert

NS 5814:2021+AC:2023

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Produktinformasjon

NS 5814 omhandler krav til risikovurderinger og er et hjelpemiddel for bedrifter for å kunne ta beslutninger om tiltak eller valg av løsninger for å forebygge risiko. Standarden stiller krav til de elementene som kan inngå i en slik prosess.

NS 5814 er en generell standard rettet mot fag, bransjer og næringer som ikke har egne standarder for risikovurderinger. Videre passer standarden for alle størrelser av private og offentlige virksomheter inkludert frivillige organisasjoner.

Les mer på fagsiden

Kurs

Vi holder jevnlig kurs i NS 5814 og andre relaterte standarder, blant annet ledelsessystemer.

Les mer om kurs i NS 5814

Omfang

Dette dokumentet angir krav til en risikovurdering ved å spesifisere trinnene og aktivitetene som inngår.Dokumentet gir et rammeverk for risikovurderinger av både tilsiktede og utilsiktede hendelser. Dokumentet omhandler bare mulige tap av verdier, ikke mulige gevinster.

Dokumentinformasjon

  • Konsolidert fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 1.0
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 03.100.01
  • National Committee SN/K 239

Produktrelasjon