Standard

NS 3961:2016

Tilbaketrukket

Merknad: Denne standarden har en ny utgave: NS 3961:2024

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Denne standarden angir krav og retningslinjer for prosjektering, installasjon, idriftsettelse, drift og vedlikehold av talevarslingsanlegg benyttet som alarmorgan ved brannalarm. For å sikre god kvalitet og overvåkning av bygg kan denne standarden også benyttes for varslingsanlegg med høyttalere som ikke er tilknyttet brannalarmanlegg. NS 3961 supplerer NS 3960 Brannalarmanlegg − Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold og skal ses i sammenheng med bestemmelser om talevarslingsanlegg nedfelt i NS 3960.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Tilbaketrukket:
  • Utgave: 1
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 13.220.20
  • National Committee SN/K 359

Produktrelasjon

Produkt livssyklus