Standard

NS 3926-1:2017

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Omfang Denne standarden beskriver utforming og bruk av visuelle komponenter for ledesystemer i landbaserte byggverk. Standarden gjelder ikke for maritim sektor, vei- eller jernbanetunneler hvor det finnes egne standarder. Denne standarden fastsetter generelle prinsipper som gjelder for visuelle ledesystemer med elektriske og etterlysende komponenter. I tillegg angis informasjon saerskilt relatert til hvert system, med vekt paa aa veilede i bruk av materiale, utforming, installasjon, kontroll og vedlikehold. Denne standarden dekker ikke risikovurdering. Denne standarden gjelder ikke for ledesystemer med mulige taktile eller akustiske komponenter. Belysning, unntatt aa sikre tilstrekkelig ladelys der det velges etterlysende komponenter, er ikke en del av ledesystemet og omfattes derfor ikke av denne standarden. Standarden gjelder heller ikke belysning i flukt- og roemningsveier, med unntak av belysning som er brukt for aa markere sikkerhetsutstyr.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 1
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • National Committee SN/K 270
  • ICS 13.200
  • ICS 91.040.01

Produktrelasjon

Produkt livssyklus