Standard

NS 3919:1997

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Standarden fastlegger branntekniske klasser for materialer, bygningsdeler, kledninger, overflater, taktekking og gulvbelegg.

Dokumentinformasjon

 • Standard fra SN
 • Publisert:
 • Utgave: 3
 • Versjon: 1
 • Varetype: NAT
 • Products.Specs.pages
 • ICS 13.220
 • ICS 13.220.50
 • ICS 91.060.01
 • ICS 91.100.01
 • National Committee SN/K 15

Produktrelasjon

Produkt livssyklus