Standard

NS 3700:2013

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Standarden stiller krav til boligbygninger som kan defineres som passivhus og lavenergibygninger i norsk klima. Standarden bygger på energibehovsberegninger etter NS 3031 med standardiserte inndata. Standarden omfatter definisjoner, krav til varmetap, oppvarmingsbehov og energiforsyning samt minstekrav til enkelte bygningskomponenter. Standarden gir også krav til lekkasjetall, prøvingsprosedyrer, målemetoder og rapportering av energiytelsen ved ferdigstillelse for boligbygninger. Standarden angir tre nivåer av energieffektive boligbygninger: – passivhus; – lavenergibygning klasse 1; – lavenergibygning klasse 2. Kravene i standarden gjelder for hele bygninger, men kriteriene kan også benyttes til å prosjektere deler av bygninger, slik som en del av en flerfunksjonsbygning. Standarden gjelder både for nye boligbygninger og oppgradering av eksisterende boligbygninger til lavenergi- eller passivhusstandard. Standarden kan brukes til å – vurdere om bygningen tilfredsstiller kravene til passivhus og lavenergibygninger; – stille krav til produkter og bygningselementer som benyttes i passivhus og lavenergibygninger; – stille utførelseskrav til bygningstekniske arbeider for passivhus og lavenergibygninger. Standarden bygger på energibehovsberegninger etter NS 3031.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 1
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • National Committee SN/K 34
  • ICS 91.040.30
  • ICS 91.120.10

Produktrelasjon

Produkt livssyklus