Standard

NS 3475:2004

Tilbaketrukket

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Standarden fastlegger regler for prosjektering av lastbærende konstruksjoner i uarmert og armert murverk. Den tar i første rekke sikte på konstruksjoner i sikkerhetsklasse 2 og 3. Murkonstruksjoner i sikkerhetsklasse 1 behøver normalt ikke beregnes. Standarden er basert på grensetilstandsmetoden med partialkoeffisienter, som beskrevet i NS 3490. Standarden forutsetter at materialer, utførelse og kontroll tilfredsstiller kravene i NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg. Hvis det brukes andre materialer eller andre utførelser enn det som er angitt i NS 3420, kan standardens regler ikke brukes uten videre. For uarmert blokkmurverk uten mørtel i ståfugene kan standarden brukes dersom murverket ikke er utsatt for bøyning fra vertikallast. Standarden omfatter ikke murverk i pålitelighetsklasse 4. Standarden forutsetter at prosjekteringen utføres av fagfolk med den nødvendige teoretiske innsikt og praktiske erfaring.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Tilbaketrukket:
  • Utgave: 2
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 91.080.40
  • National Committee SN/K 78

Produktrelasjon

Produkt livssyklus