Standard

NS 3457-3:2013

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Denne delen av NS 3457 angir et system for klassifikasjon av bygninger. Standarden definerer bygningstyper i tre nivåer: 1) ensifret nivå – bygningens hovedfunksjon 2) tosifret nivå – bygningsgruppe 3) tresifret nivå – bygningstype MERKNAD Matrikkelen angir her et ensifret nivå som bygningshovedgruppe, tosifret nivå som bygningsgruppe og tresifret nivå som bygningsundergruppe. Anlegg omfattes ikke av denne delen av NS 3457.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 1
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 91.010.30
  • National Committee SN/K 518

Produktrelasjon

Produkt livssyklus