Standard

NS 3451:2022

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Dette dokumentet fastlegger inndeling i bygnings- og installasjonsdeler samt systemer for systematisering, klassifisering, koding m.m. av informasjon som omfatter de fysiske delene av bygninger med tilhørende uteområder og utvendige anlegg, samt identifikasjon av disse.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 1.0
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 91.060.01
  • National Committee SN/K 403

Produktrelasjon

Produkt livssyklus