Standard

NS 11251:2023

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Dette dokumentet spesifiserer krav til grunnleggende kompetanse for en coach for coaching én til én og krav til gjennomføring av coaching. Gjennomføring av coaching skjer gjennom flere samtaler mellom coach og coachee. I mange sammenhenger kan det være behov for tilleggskompetanse og spesialisering utover grunnleggende kompetanse. Coaching av grupper, familier, mindreårige og barn krever tilleggskompetanse. Det kan være behov for tilleggskompetanse innenfor områder som mentoring, veiledning, rådgivning og terapi. Coachees situasjon og kontekst kan medføre behov for tilleggskompetanse. Det finnes flere eksempler på behov for tilleggskompetanse i punkt 4. Coaching sammenlignes ofte med mentoring, veiledning, rådgivning og terapi. En klar forskjell mellom disse prosessene og coaching er at coachen ikke fremmer forslag, ytrer sine meninger eller gir råd. Mentoring: er når utøver har en ledende, fagdisiplinær eller kompetanseorientert rolle overfor kunden. Utøver deler også av sin egen erfaring under gitte rammer. Veiledning: brukes ofte synonymt med mentoring i Norge, mens det i dette dokumentet kreves at den som veileder, skal ha kurs og praksis i veiledning. Rådgivning: er når det konsulteres om fagspesifikke situasjoner eller personlige ønsker om konkrete råd i forbindelse med beslutninger og handlinger. Målet som rådsøker(e) arbeider mot, er den styrende faktoren i rådgivningsprosessen. Terapi: er når det er behov for dypere emosjonell støtte i sin personlige eller profesjonelle utvikling. Terapi benyttes der det er behov for å arbeide dypere, enten det foreligger en diagnose eller ikke, for eksempel ved depresjon, angst, traumer, avhengighet, kriser og sår der coaching ikke egner seg.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 1.0
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 03.100
  • ICS 03.100.30
  • National Committee SN/K 258