Konsolidert

NORSOK D-010:2021+AC2:2021

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

This document defines the minimum functional and performance requirements for well barriers through the life cycle of a well.

Dokumentinformasjon

  • Konsolidert fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 5.0
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • National Committee NORSOK/EG D
  • ICS 75.180.10

Produktrelasjon