Standard

NEK 702:2024

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Produktinformasjon

Denne standarden finnes også som trykket bok.

Les om NEK 700-serien på fagsiden

Omfang

NEK 702:2024 Informasjonsteknologi – Installasjon av kabling, er en standard som skal anvendes i spesifikasjons- og installasjonsfasen av bygningsteknisk infrastruktur for informasjonsteknologi (ekomnett) inne i bygninger og utendørs mellom bygninger. Standarden beskriver også minstekrav til jordingsnettverk og utjevningsforbindelser. Standardene kan benyttes som henvisningsgrunnlag i samsvar med myndighetenes (Nkom) forskrifter. Dette produktet inngår også i standardpakken NEK 700:2024 og NEK 700:2024 installatørpakken.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra NEK
  • Publisert:
  • Utgave: 1.0
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 29.120.50
  • ICS 35.110
  • ICS 91.140.50
  • National Committee NEK/NK215

Produktrelasjon