Standard

NEK 439-C:2024

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Produktinformasjon

Denne standarden finnes også som trykket bok

Les mer om NEK 439-serien på fagsiden

Omfang

Guide for spesifisering av tavler:  I NEK 439 er det flere detaljer som må spesifiseres av brukeren eller innkjøperen for å kunne produsere en tavle som oppfyller brukerens behov og forventninger. Denne delen av NEK 439 identifiserer de funksjoner og egenskaper som må avtales ved spesifisering av tavler. I NEK 439 er det flere detaljer som må spesifiseres av brukeren eller innkjøperen for å kunne produsere en tavle som oppfyller brukerens behov og forventninger. Denne delen av NEK 439 identifiserer de funksjoner og egenskaper som må avtales ved spesifisering av tavler. Den gir:  en forklaring på tavleegenskapene og alternativene innenfor NEK 439-serien;  veiledning om hvordan man velger de passende alternativene og definerer egenskaper for hver enkelt bestillers behov;  hjelp til spesifisering av tavler.  Dette forutsetter at tavlen er utformet, produsert og verifisert i samsvar med den relevante delen av NEK 439-serien.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra NEK
  • Publisert:
  • Utgave: 2.0
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 29.130.20
  • National Committee NEK/NK121

Produktrelasjon