Standard

NEK 439-B:2013

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Produktinformasjon

Denne standarden finnes også som trykket bok

Les mer om NEK 439-serien på fagsiden.

Omfang

NEK 439-B består av NEK EN 61439-serien som inneholder supplerende krav til elektriske lavspenningstavler for spesielle formål eller som skal installeres i spesielle omgivelser. Denne delen inneholder krav til tavler som skal benyttes på byggeplasser, tavler som benyttes i offentlige elnett og beskrivelse av skinnesystemer i elektriske lavspenningstavler, samt tavler som skal benyttes på campingplasser, i marinaer eller for lading av elektriske biler. Del B inneholder NEK EN 61439, del 4, 5, 6 og 7.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra NEK
  • Publisert:
  • Utgave: 2.N
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • National Committee NEK/NK121
  • ICS 29.130.20

Produktrelasjon