Standard

NEK 439-A:2024

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Produktinformasjon

Denne standarden finnes også som trykket bok

Les mer om NEK 439-serien på fagsiden

Omfang

NEK 439-A:2024 inneholder generelle krav til elektriske lavspenningstavler, inkludert de spesifikke kravene for tavler som skal betjenes av henholdsvis «sakkyndige personer» og «ikke-sakkyndig personer». Standarden danner basis for bygging av elektriske lavspenningstavler, og er uunnværlig for tavlebyggere. For byggherrer og brukere av tavler for industri-installasjon, næringsbygg og forretningslokaler vil del A sammen med del C være svært nyttig. Del A inneholder NEK EN 61439, del 1, 2 og 3. 

Dokumentinformasjon

  • Standard fra NEK
  • Publisert:
  • Utgave: 2.0
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 29.130.20
  • National Committee NEK/NK121

Produktrelasjon