Standard

NEK 820:2021

Published

Corrigendums and amendments are bought separately.

Language
Services

Abstract

NEK 820 er en samling av hele NEK EN IEC 62443-serien og gir en strukturert tilnærming for å utlede sikkerhetskrav for industriell automatisering og kontrollsystemer (IACS). NEK 820 er basert på følgende konsepter: • Fundamentale krav (FR): NEK 820 definerer totalt syv grunnleggende krav med hensyn til sikkerheten til et industrielt automatisering og kontrollsystem (FR1, FR2, FR3, FR4, FR5, FR6 og FR7). • Sikkerhetsnivåer (SL): NEK 820-standardene definerer sikring i form av fire forskjellige nivåer (SL1, SL2, SL3 og SL4), hver med et økende sikkerhetsnivå.

Document information

 • Standard from NEK
 • Published:
 • Edition: 1.0
 • Version: 1
 • Document type: NAT
 • Pages
 • ICS 25.040
 • ICS 25.040.01
 • ICS 25.040.40
 • ICS 25.040.99
 • ICS 35.020
 • ICS 35.030
 • National Committee NEK/NK65