Standard

SN/TS 3770:2023

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Dette dokumentet spesifiserer regler, roller og ansvar for etablering og drift av byggeplasser og anleggsområder uten direkte utslipp. Dokumentet definerer også termer som kan brukes i avtaler i tilknytning til slike byggeplasser og anleggsområder. Dokumentet omhandler direkte utslipp fra gjennomføringsstadiet av bygge- og anleggsvirksomhet innenfor anleggsområdet.Hva som inngår i en byggeplass eller et anleggsområde, spesifiseres i hvert enkelt prosjekt, for eksempel alt, all masseflytting, bare gravemaskiner eller siste ledd i transport til og fra området. Dette framgår av kontrakten og rapporteringen.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 1.0
  • Versjon: 1
  • Varetype: TS
  • Products.Specs.pages
  • ICS 01.040.93
  • ICS 13.020.40
  • ICS 91.010.01
  • National Committee SN/K 594