Standard

SN-IWA 42:2022

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Dette dokumentet gir retningsgivende prinsipper og anbefalinger for en felles, global tilnærming til å oppnå netto null-utslipp av klimagasser gjennom samordning av frivillige initiativer og anvendelse av standarder, policyer og nasjonale og internasjonale forskrifter.Dette dokumentet gir veiledning i hva styringsorganisasjoner og andre organisasjoner kan gjøre for å bidra effektivt til den globale innsatsen for å begrense oppvarmingen til 1,5 °C ved å oppnå netto null innen 2050. Det gir veiledning om et felles og likeverdig bidrag og anerkjenner hver enkelt organisasjons evne til å bidra til å oppnå globalt netto null. Dette dokumentet, når det brukes sammen med aktuelle vitenskapsbaserte veier, gir veiledning for organisasjoner som ønsker å legge robuste klimastrategier.Dette dokumentet inneholder felles termer og definisjoner, veiledning og spesifikke anbefalinger om:veiledende prinsipper for netto null for alle organisasjoner;innarbeidelse av strategier og policyer for netto null;hva netto null betyr på ulike nivåer og for ulike typer organisasjoner;bestemmelse og samordning av foreløpige og langsiktige mål basert på likeverd, den nyeste vitenskapelige kunnskapen, bevis, forskning og avtalt god praksis;tiltak som skal iverksettes for å oppnå disse målene;reduksjon av klimagassutslipp i verdikjeden;naturvern og -gjenoppretting;unngåtte utslipp og andre klimabidrag utenfor verdikjeden;fjerning;kompensasjon;kvoter;påstander;overvåking, måling og bruk av hensiktsmessige og konsekvente indikatorer;likeverd, bemyndigelse, rimelig andel og ringvirkning;åpen rapportering og effektiv kommunikasjon.Dette dokumentet er ment å samordne territoriale tilnærminger til å oppnå netto null (for eksempel av nasjoner, regioner, byer) og organisasjoners tilnærminger til verdikjeder.Dette dokumentet er ment å legge til rette for og støtte alle organisasjoner, inkludert styringsorganisasjoner som utvikler policyer, rammeverk, standarder eller andre tiltak for netto null for bruk av andre.Dette dokumentet er ment å utfylle frivillige initiativer og legge til rette for samordning, slik at alle organisasjoner som ønsker å framsette eller støtte en netto null-påstand, bruker en lignende tilnærming uavhengig av hvilket tiltak det knyttes til.I dette dokumentet brukes det ett enkelt mål for organisasjoner for netto null-utslipp av alle klimagasser, så snart som mulig eller senest innen 2050, for å gi et felles, forståelig og ambisiøst mål, i tråd med vitenskapelig konsensus om den globale innsatsen som er nødvendig for å begrense oppvarming til 1,5 °C, enten uten eller med begrenset temperaturoverskridelse. Dette organisasjonsmålet er i tråd med målet som er angitt i Race to Zero Criteria [18] .Styringsorganisasjoner omfatter:nasjonale og undernasjonale (for eksempel regionale, lokale, kommunale) myndigheter, etter hva som er aktuelt;regulerende myndigheter;frivillige initiativer;mellomstatlige organer;internasjonale og nasjonale ikke-statlige organisasjoner.Dette dokumentet gir ikke veiledning om karbonnøytralitet for organisasjoner eller for produkter og tjenester. Informasjon om karbonnøytralitet for organisasjoner vil bli gitt i ISO 14068 1 1 Under utarbeidelse. .Under utarbeidelse.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 1
  • Versjon: 1
  • Varetype: OTHER
  • Products.Specs.pages
  • ICS 13.020.40
  • National Committee SN/K 127

Produktrelasjon