Samling

Risikostyring

Publisert

Opprett abonnement

Abonnement gir deg og din virksomhet en enkel nettbasert tilgang til standarder, og du er garantert å alltid ha siste utgave av standardene.

Fordeler med et abonnement:

  • Tilpass abonnement etter eget behov
  • Alltid oppdaterte utgaver
  • Ubegrenset antall utskrifter
  • Alltid tilgang til dine standarder og produkter via våre nettsider
  • Prisgunstig for flere brukere
  • Passer for både små og store bedrifter

La oss sette opp et abonnement for dere i dag. Kontakt oss på salg@standard.no eller ring 67 83 87 00.

Les mer om abonnement
Vis samling

 

Produktinformasjon

Risiko er en nødvendig del av virksomheten, og i en verden hvor enorme mengder data behandles i stadig raskere takt, er det å identifisere og håndtere risikoer en utfordring for enhver organisasjon.
ISO 31000 gir veiledning om hvordan organisasjoner kan integrere risikobasert beslutningstaking i styring, planlegging, ledelse, rapportering, policy, verdier og kultur. Det er et åpent, prinsippbasert system, som betyr at det er mulig for organisasjonen å anvende prinsippene i standarden til egen kontekst.

ISO 31000 ble utviklet av ISOs tekniske komité for risikostyring, ISO / TC 262.

Andre standarder i i ISO 31000-serien er teknisk rapport ISO/TR 31004, Risikostyring - Veiledning for implementering av ISO 31000 og ISO/IEC 31010, Risikostyring - Risikovurderingsteknikker, utviklet i samarbeid med International Electrotechnical Commission (IEC). Denne standarden er under revisjon, ny utgave forventes utgitt i 2019.

Les mer om risikostyring

Vi tilbyr kurs i risikovurderinger:

Dokumentinformasjon

  • Samling fra SN
  • Publisert:
  • Varetype: None
  • Products.Specs.pages