Standard

prNS 3682:2021

Historisk utkast

Merknad: Denne standarden har en ny utgave: NS 3682:2022

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Dette dokumentet omhandler krav og retningslinjer for planlegging, demontering, bearbeiding, prøving, vurdering og dokumentering av brukte hulldekker (hollow core slab) til ombruk. Dette dokumentet beskriver metode for dokumentering av egenskaper på et nivå som tilsvarer grunnlaget for utstedelse av ytelseserklæring/CE-merke etter NS-EN 1168:2005+A3:2011.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 1.0
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 91.060.30
  • ICS 91.100.30
  • National Committee SN/K 7