Standard

NS-ISO 5020:2022

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Dette dokumentet angir et system for reduksjon og håndtering av avfall om bord på fiskefartøy. Dette omfatter prinsipper, ledelsesplaner, metoder og krav.Dette dokumentet gjelder både for fiskefartøy som drifter langs kysten og til havs, samt for fiske i ferskvann.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 1
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 65.150
  • National Committee SN/K 278

Produktrelasjon