Standard

NS-ISO 37002:2021

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Dette dokumentet gir retningslinjer for å etablere, implementere og vedlikeholde et virkningsfullt ledelsessystem for varsling basert på prinsippene om tillit, upartiskhet og beskyttelse i følgende fire trinn: a) mottak av rapporter om kritikkverdige forhold; b) vurdering av rapporter om kritikkverdige forhold; c) håndtering av rapporter om kritikkverdige forhold; d) avslutting av varslingssaker. Retningslinjene i dette dokumentet er allmenne og beregnet på å kunne anvendes av alle organisasjoner, uansett type, størrelse eller type aktivitet, og uavhengig av om den tilhører offentlig eller privat sektor eller er en frivillig organisasjon. Omfanget av anvendelsen av disse retningslinjene avhenger av faktorene angitt i 4.1 , 4.2 og 4.3. Ledelsessystemet kan være et enkeltstående system eller brukes som del av et overordnet ledelsessystem.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 1
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 03.100.01
  • ICS 03.100.02
  • ICS 03.100.70
  • National Committee SN/K 540

Produktrelasjon