Standard

NS-EN ISO/IEC 17020:2012

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Denne internasjonale standarden inneholder krav til kompetanse for organer som utfører inspeksjon, og til uavhengighet og konsistens i deres inspeksjonsaktiviteter. Den gjelder for inspeksjonsorganer av type A, B eller C som definert i denne internasjonale standarden, og den gjelder for alle inspeksjonstrinn.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 2012-03
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 03.120.20
  • National Committee SN/K 205

Produktrelasjon

Produkt livssyklus