Standard

NS-EN ISO 14050:2020

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Dette dokumentet definerer termer som brukes i dokumenter på området miljøledelsessystemer og redskaper til støtte for bærekraftig utvikling. Disse omfatter ledelsessystemer, revisjon og andre former for vurdering, kommunikasjon, miljøsporstudier, begrensing av klimagasser og tilpassing til klimaendringer.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 2020-08
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 01.040.13
  • ICS 13.020.10
  • National Committee ISO/TC 207

Produktrelasjon

Produkt livssyklus