Standard

NS-EN ISO 14001:2015

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Produktinformasjon

NS-EN ISO 14001 er den internasjonale standarden som angir anerkjente metoder for systematisk miljøledelse. Standarden passer for alle typer virksomheter, både store og små.

Standarden bidrar med systemer for å redusere organisasjonens negative effekt på miljøet. Dette omfatter energiforbruk, håndtering av avfall, etterlevelse av miljøkrav og reguleringer, leverandørkrav og ressursplanlegging. Den er med andre ord relevant for enhver offentlig, privat eller ideell organisasjon som ønsker å redusere utslipp og energiforbruk, eller på andre måter ønsker å opptre mer miljøvennlig.

Les mer om NS-EN ISO 14001 på våre fagsider

Kurs

Vi holder jevnlig kurs i NS-EN ISO 14001 og andre relaterte standarder innenfor ledelsessystemer.

Rådgiving

Trenger du bistand og rådgiving i forbindelse med innføring av NS-EN ISO 14001, sertifisering eller for internrevisjon?

Les mer om hva vi kan tilby

Omfang

Denne internasjonale standarden angir kravene til et ledelsessystem for miljø som en organisasjon kan bruke for å forbedre sin miljøprestasjon. Denne internasjonale standarden er beregnet på å brukes av organisasjoner som ønsker å håndtere sitt miljøansvar på en systematisk måte som bidrar til miljøsøylen i bærekraftsbegrepet. Denne internasjonale standarden hjelper en organisasjon å oppnå tiltenkt resultat av sitt ledelsessystem for miljø. Det er verdifullt for miljøet, organisasjonen selv og interessepartene. I overensstemmelse med organisasjonens miljøpolicy omfatter de tilsiktede resultatene av et ledelsessystem for miljø: – forbedrede miljøprestasjoner; – overholdelse av lovkrav; – oppnåelse av miljømål. Denne internasjonale standarden gjelder alle organisasjoner, uansett størrelse og type, og for alle miljøaspekter av aktivitetene, produktene og tjenestene som organisasjonen bestemmer at de enten kan styre eller påvirke i forbindelse med et livsløpsperspektiv. Denne internasjonale standarden fastsetter ikke spesifikke miljøprestasjonskriterier. Denne internasjonale standarden kan brukes helt eller delvis til systematisk forbedring av miljøledelse. Påstander om samsvar med denne internasjonale standarden er imidlertid ikke akseptabelt med mindre alle krav er innlemmet i organisasjonens ledelsessystem for miljø og overholdt uten unntak.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 2015-09
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 03.100.70
  • ICS 13.020.10
  • National Committee ISO/TC 207/SC 1

Produktrelasjon

Produkt livssyklus