Konsolidert

NS-EN 1993-1-5:2006+AC:2009+A2:2019+NA:2019

Publisert

Obs: Denne standarden har et forslag: prNS-EN 1993-1-5:2022

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Complementary to Parts 1-1, 2, 4-1, 4-2 and 6. Supplementary provisions for the structural design of planar plated structures, with or without stiffeners, that are subject to loads acting in the plane of the plate.

Dokumentinformasjon

  • Konsolidert fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 2006-10
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • National Committee SN/K 370
  • ICS 91.010.30
  • ICS 91.080.01
  • ICS 91.080.13

Produktrelasjon

Produkt livssyklus