Standard

NS-EN 1990:2002+A1:2005+AC:2010+NA:2016

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Produktinformasjon

Dette er den overordnede standarden for hele Eurokode-serien. Den fastsetter prinsipper og krav til konstruksjoners pålitelighet. Standarden har et nasjonalt tillegg (NA) med nasjonale bestemmelser. Les mer på fagsiden.

Kurs

Vi holder jevnlig kurs i NS EN 1990. 

 

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 2002-04
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 91.010.30
  • ICS 91.080.01
  • National Committee SN/K 370

Produktrelasjon

Produkt livssyklus