Standard

NS-EN 1717:2000

Publisert

Obs: Denne standarden har et forslag: prNS-EN 1717:2023

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Denne standarden omhandler tiltak som skal iverksettes for å hindre forurensing av drikkevann i bygninger, og fastsetter generelle krav til beskyttelsesutstyr som hindrer forurensning ved tilbakestrømning. Spesifikasjonene for hygienisk beskyttelse i denne standarden gjelder for alle standarder for systemer eller apparater som er tilkoplet drikkevannsinstallasjonen. Denne standarden fastsetter minstekravene for produktstandarder for beskyttelsesmoduler. Produktstandardene brukes for å spesifisere egenskapene ved et produkt. Hvis det ikke finnes en produktstandard, brukes denne standarden som grunnlag for å beskrive nyutviklede produkter.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 1
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 13.060.20
  • ICS 91.140.60
  • National Committee SN/K 98

Produktrelasjon

  • Adoptert fra: EN 1717:2000, 0