Standard

NS-EN 17121:2019

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

1 Omfang Dette dokumentet gir retningslinjer om kriteriene som skal brukes på stedet for vurdering av lastbærende trekonstruksjoner i fredete og verneverdige bygninger. Det er beregnet på alle som er engasjert i bevaring av fredete og verneverdige bygninger som inneholder elementer av trevirke, fra bygningens eiere eller forvaltningsmyndighetene til fagpersonene på området. Det bør også være til hjelp når det skal besluttes om det er behov for øyeblikkelige tiltak. Formålet er å sikre at tilstandsanalysen og vurderingen gir nødvendige data for historisk analyse, vurdering av konstruksjonssikkerhet og planlegging av inngripende arbeider. Dette dokumentet gjelder for alle typer bygningsdeler og alle typer historiske trekonstruksjoner. Den gjelder ikke for bygningsdeler som er framstilt av bearbeidete trebaserte plater og limtre. Dette dokumentet angir en omfattende prosedyre for vurdering på stedet. En tilstrekkelig vurdering kan også gjennomføres uten at alle trinnene følges, hvis det foretas en praktisk og teknisk evaluering av skaden som oppdages av ansvarlige fagpersoner. Dokumentet forventes anvendt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter i hvert enkelt land.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 2019-09
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 91.080.20
  • ICS 97.195
  • National Committee SN/K 261

Produktrelasjon

  • Adoptert fra: EN 17121:2019, 0