Standard

NS-EN 16763:2017

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Denne europeiske standarden angir minstekravene for tjenesteleverandører inkludert kompetanse, kunnskap og ferdigheter for involvert utførende med ansvar for planlegging, prosjektering, installasjon, idriftsettelse, verifikasjon, overlevering eller vedlikehold av brann- og/eller sikkerhetssystemer, uansett om disse tjenestene leveres på anleggsstedet eller er fjerntilkoblet. Denne europeiske standarden gjelder tjenesteleveranser for: a) brannsikkerhetssystemer medregnet, men ikke begrenset til brannalarmanlegg, faste brannslokkesystemer og brannventilasjonssystemer; b) sikkerhetssystemer medregnet, men ikke begrenset til innbrudds- og overfallsalarmer, systemer for adgangskontroll, områdebeskyttelsessystemer og video-overvåkingssystemer; c) en kombinasjon av slike systemer inkludert de delene av et alarmoverføringssystem som tjenesteleverandøren har akseptert ansvaret for ved kontraktsinngåelse. Trygghetsalarm og alarmmottakssentraler omfattes ikke. Denne europeiske standarden gjelder uansett prosjektstørrelse. Denne europeiske standarden gjelder uansett hvilken organisasjonsstruktur og størrelse tjenesteleverandøren har.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 1
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 03.080.20
  • National Committee SN/K 347

Produktrelasjon

  • Adoptert fra: EN 16763:2017, 0