Standard

NS-EN 15643-2:2011

Tilbaketrukket

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Denne europeiske standarden inngår i en serie europeiske standarder og gir spesifikke prinsipper og krav for vurdering av bygningers miljøprestasjon når det tas hensyn til bygningens tekniske egenskaper og funksjonalitet. Vurdering av miljøprestasjoner er ett aspekt ved vurdering av bygninger i et bærekraftsperspektiv i henhold til det generelle rammeverket i NS-EN 15643-1. Rammeverket kan benyttes for alle typer bygninger, og den er relevant for vurdering av miljøprestasjonen til nye bygninger i hele deres livsløp, og for eksisterende bygninger i deres gjenværende levetid og i slutten av livsløpet. I denne standardserien er miljødimensjonen av bærekraftsperspektivet begrenset til vurdering av en bygnings miljøåvirkninger og miljøaspekter på lokalt, regionalt og globalt nivå. Vurderingen foretas ut fra livsløpsvurdering og ytterligere kvantifiserbar miljøinformasjon uttrykt med kvantifiserte indikatorer. Den utelukker vurdering av en bygnings bidrag til miljøpåvirkninger og miljøaspekter hva angår den lokale infrastrukturen utenfor byggeplassen, og miljøpåvirkninger og miljøaspekter som følger av transport av brukerne av bygningen. Den utelukker også vurdering av miljørisiko. Standardene som er utarbeidet innenfor dette rammeverket, fastsetter ikke regler for hvordan forskjellige ordninger for å vurdere bygninger kan sikre verdibedømmelse. De beskriver heller ikke nivåer, klasser eller referanseverdier for å måle prestasjon. MERKNAD Metoder for verdibedømmelse, nivåer, klasser eller referanseverdier kan beskrives i kravene til miljøprestasjon, samfunnsmessig og økonomisk prestasjon i byggherrens spesifikasjon, bygningsforskrifter, nasjonale standarder, nasjonale anvisninger, vurdering av bygninger, sertifiseringsordninger osv. Reglene for vurdering av miljøaspekter ved organisasjoner inngår ikke i dette rammeverket. Imidlertid tas det hensyn til konsekvensene av beslutninger eller tiltak som påvirker vurderingsobjektets miljøprestasjon.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Tilbaketrukket:
  • Utgave: 2011-03
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 91.040.01
  • National Committee SN/K 223

Produktrelasjon

Produkt livssyklus