Konsolidert

NS-EN 13501-2:2007+A1:2009

Tilbaketrukket

Obs: Denne standarden har et forslag: prNS-EN 13501-2:2021

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Denne europeiske standarden angir prosedyren for å klassifisere byggevarer og bygningsdeler ved å bruke data fra brannmotstands- og røyklekkasjeprøvinger som ligger innenfor det direkte anvendelsesområdet for den aktuelle prøvingsmetoden. A1>Klassifisering på grunnlag av en utvidet anvendelse av prøvingsresultater ligger også innenfor omfanget av denne europeiske standarden.

Dokumentinformasjon

  • Konsolidert fra SN
  • Publisert:
  • Tilbaketrukket:
  • Utgave: 2009-09
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 13.220.50
  • National Committee SN/K 15

Produktrelasjon

Produkt livssyklus