Konsolidert

NS-EN 13501-1:2007+A1:2009

Tilbaketrukket

Merknad: Denne standarden har en ny utgave: NS-EN 13501-1:2018

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Denne europeiske standarden gir prosedyren for klassifisering av materialers egenskaper ved brannpåvirkning for byggevarer, medregnet produkter innarbeidet i bygningsdeler. Produkter vurderes i forhold til deres sluttbruk. Dette dokumentet gjelder for to kategorier, som behandles separat i denne europeiske standarden: – byggevarer, unntatt gulvbelegg og lineære varmeisolasjonsprodukter for rør; – gulvbelegg; – lineære varmeisolasjonsprodukter for rør. MERKNAD Behandlingen av noen produktgrupper pågår fremdeles og kan nødvendiggjøre endringer i denne europeiske standarden (se kommisjonsvedtak 2000/147/EF).

Dokumentinformasjon

  • Konsolidert fra SN
  • Publisert:
  • Tilbaketrukket:
  • Utgave: 2009-09
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 13.220.50
  • National Committee SN/K 15

Produktrelasjon

Produkt livssyklus