Standard

NS-EN 13200-3:2005

Tilbaketrukket

Merknad: Denne standarden har en ny utgave: NS-EN 13200-3:2018

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Denne europeiske standarden angir krav til utforming og produktegenskaper for skilleelementer på tilskuerplasser på permanente eller midlertidige underholdningsarenaer medregnet idrettsstadioner, idrettshaller og innendørs- og utendørsanlegg for å sikre deres funksjonalitet. Andre permanente arenaer som teatre, kinoer, operahus, forelesningssaler og liknende er utelatt fra denne standarden. Denne standarden inneholder følgende typer avsperringer: a) avsperringer for uteområder (5.2); b) avsperringer for aktivitetsområde (5.3); c) skilleinnretninger (5.4); d) bølgebrytere (5.5); e) avsperringer foran og bak sitteplasser (5.6); f) avsperringer på tilskuerrader (5.7); g) innganger og telleapparater (5.8); h) utgangsdører og -porter (5.9); i) midlertidige avsperringer (5.10); j) avsperringer foran scener (5.11).

Dokumentinformasjon

 • Standard fra SN
 • Publisert:
 • Tilbaketrukket:
 • Utgave: 1
 • Versjon: 1
 • Varetype: NAT
 • Products.Specs.pages
 • ICS 91.040.10
 • ICS 97.200.10
 • ICS 97.220.10
 • National Committee SN/K 36

Produktrelasjon

Produkt livssyklus