Standard

NS-EN 12056-1:2000

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Denne europeiske standarden gjelder avløpssystemer som virker ved gravitasjon. Den gjelder selvfallssystemer i boliger, forretnings-, institusjons- og industribygg. Forskjeller i planlegging og bygging av avløpssystemer med selvfall i Europa har ført til at et uttall systemer har utviklet seg. Noen av de viktigste systemene som brukes, er beskrevet i denne standarden. Formålet med standarden er imidlertid ikke å beskrive det enkelte system i detalj. Tillegg A inneholder en liste over teknisk dokumentasjon med detaljer og referanser som kan benyttes innenfor rammen av denne standarden. Denne første delstandarden fastlegger generelle krav og ytelseskrav for avløpssystemer med selvfall i bygninger. Den inneholder begrensede bestemmelser for avløpssystemer for industriavløpsvann og gir også begrensede bestemmelser for væsker som fjernes ved pumping. Alle tegningene i denne standarden er gitt som eksempler og er ikke ment å utelukke andre systemutforminger

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 2000-06
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 01.040.91
  • ICS 91.140.80
  • National Committee SN/K 999/EG 11

Produktrelasjon

  • Adoptert fra: EN 12056-1:2000, 0