Standard

NS 8360-4:2024

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Dette dokumentet angir krav til innhold og struktur på IFC-modeller for å understøtte rasjonell prosjektering og beregning av energi, termisk inneklima, varmebehov, kjølebehov og dagslys. Dette dokumentet spesifiserer tilpasninger av modeller for å effektivisere slike beregninger og simuleringer. Dette dokumentet gir også en veiledning for hvordan utveksling av modeller for dette formålet kan foregå i ulike faser av byggeprosjekter.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 1.0
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 91.010.30
  • ICS 91.140
  • National Committee SN/K 380