Standard

NS 6511:2023

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Dette dokumentet spesifiserer krav til systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av helsefagarbeidere, både i kommunale helse- og omsorgstjenester og i spesialisthelsetjenesten.Dokumentet angir generelle kompetanseområder og krav til kunnskap og ferdigheter som skal vedlikeholdes innenfor disse områdene. Dokumentet angir krav til metoder for systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av helsefagarbeidere. I tillegg angir dokumentet en ansvarfordeling mellom den enkelte helsefagarbeider, arbeidsgiver og nærmeste leder.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 1.0
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 03.080.99
  • ICS 03.180
  • ICS 11.020
  • National Committee SN/K 600