Standard

NS 6460:2020

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Produktinformasjon

NS 6460 bidrar til enklere samhandling mellom partene i alle faser ved anskaffelse og drift av tekniske installasjoner.. Les mer på fagsiden.

Kurs

Vi holder jevnlig kurs i NS 6460 og andre relaterte standarder innenfor bygg og anlegg.

Omfang

Standarden definerer mål for drift av de tekniske bygningsinstallasjonene, og aktiviteter for hvordan disse kan oppnås. Oppgavene driftspersonellet skal utføre for å oppnå verdibevarende resultater blir beskrevet. Standarden angir også metodikk for å oppnå kontinuerlig forbedring. Standarden gjelder for driften av de tekniske bygningsinstallasjoner i offentlige og private bygninger. Dette er for eksempel anlegg som VVS-installasjoner, elektrotekniske installasjoner, ekom, sikkerhetssystemer og brannalarmanlegg. Standarden kan brukes både når drift skjer i egen regi eller ved hjelp av innkjøpte driftstjenester. MERKNAD Drift omfatter også andre oppgaver enn de som beskrives i denne standarden, for eksempel renhold og avfallshåndtering.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 1.0
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 91.010.30
  • ICS 91.080.01
  • ICS 91.140.01
  • National Committee SN/K 25