Standard

NS 6450:2016

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Produktinformasjon

Denne standarden er et hjelpemiddel for bygge- og anleggsbransjen for å levere avanserte tekniske bygningsinstallasjoner i henhold til spesifikasjonene "Riktig med en gang". Les mer på fagsiden.

Kurs

Vi holder jevnlig kurs i NS 6450 og andre relaterte standarder innenfor bygg og anlegg.

Omfang

Denne standarden angir krav til testing, idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner. Den inneholder også en prosessbeskrivelse som viser når de ulike aktiviteter skal gjennomføres. Standarden angir krav til både byggherre og utførende leverandører.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 1
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • National Committee SN/K 355
  • ICS 91.010.30
  • ICS 91.080.01
  • ICS 91.140.01