Standard

NS 5834:2016

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

NS 5834 beskriver planleggingsprosessen i prosjekter med krav til sikring i det ferdige bygget eller anlegget. Standarden kan anvendes både på nybygg og ombygging. Formålet med standarden er å sørge for sikring av verdier mot tilsiktede uønskede handlinger. Verdier i denne sammenheng kan være liv og helse, fysisk miljø, funksjoner, prosesser, materielle verdier, informasjon og omdømme.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 1
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 13.310
  • ICS 91.020
  • ICS 91.120.01
  • National Committee SN/K 296