Standard

NS 5832:2014

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Produktinformasjon

NS 5832 tar for seg sikringsrisikoanalyse som en del av sikringsrisikostyringen (beskrevet i NS 5831). Standarden beskriver prinsippene for gjennomføring av sikringsrisikoanalyse, dvs. for risiko knyttet til tilsiktede uønskede (hovedsakelig kriminelle) handlinger.

Rettelsesblad NS 5832:2014/AC:2015 er innarbeidet i standarden.

Les mer på fagsiden

Kurs

Vi holder jevnlig kurs i NS 5832 og andre relaterte standarder, blant annet ledelsessystemer.

Les om kurs i NS 5832

Omfang

Denne standarden fastsetter krav til metoder for utarbeidelse av sikringsrisikoanalyse. På figur 1 er det vist sammenheng mellom de forskjellige etappene i sikringsrisikoanalysen. Figur 1 – Prosessen for sikringsrisikoanalyse og sikringsrisikostyring

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 1
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 03.100.01
  • National Committee SN/K 296