Standard

NS 5831:2014

Publisert
Forhåndsvisning Forhåndsvisning er ikke tilgjengelig

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Denne standarden fastsetter krav til innholdet i prosedyrer for sikringsrisikostyring. Figur 1 viser sammenhengen mellom de forskjellige elementene i sikringsrisikostyring. Figur 1 – Prosessen for sikringsrisikostyring som dekkes av standarden

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 1
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 03.100.01
  • National Committee SN/K 296