Standard

NS 5830:2012

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Denne standarden fastsetter terminologi til bruk innenfor fagområdet sikring (beskyttelse mot og håndtering av tilsiktede uønskede handlinger).

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 1
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 01.040.03
  • ICS 03.100.01
  • National Committee SN/K 296