Standard

NS 5815:2006

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Standarden omfatter risikovurdering av selve utførelsen av anleggsarbeid. Siden arbeidene vil kunne variere i omfang og kompleksitet fra anlegg til anlegg, er det viktig å påpeke at standarden omfatter krav til hva en risikovurdering som et minimum skal omfatte. Standarden omfatter risiko for personskader, miljøskader (også ytre miljø), materielle skader og eventuelle egendefinerte suksessfaktorer og mål. I dette ligger også skader på og ulempe for tredjepart, for eksempel naboer til anleggsområdet. Standarden kan brukes for hele anleggsprosesser, men også for avgrensede arbeidsoppgaver. Standarden er ment brukt for både store og små prosjekter. Standarden kan også brukes i de tilfeller der det kun skal gjennomføres en risikoanalyse og ikke en komplett risikovurdering.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 1
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • National Committee SN/K 203
  • ICS 03.120.01
  • ICS 13.020.01
  • ICS 93.010