Standard

NS 4180:2020

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Dette dokumentet angir en samling egenskaper og typer for å beskrive og merke læringsressurser i norsk utdanning. Standarden dekker beskrivelse av generelle og utdanningsspesifikke karakteristikker og tilgjengelighetskarakteristikker ved en læringsressurs. Standarden kan utvides til å inkludere nye behov. Standarden kan brukes sammen med LRMI [3] og relevante deler av ISO/IEC 19788 [1].

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 1.0
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 03.100.30
  • ICS 35.240.90
  • National Committee SN/K 186

Produktrelasjon

Produkt livssyklus