Standard

NS 416-1:2008

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Denne delen av standarden NS 416 omfatter sertifisering av operatører for speilsveising og elektromuffesveising av rør og rørdeler av polyetylen (PE) og polypropylen (PP).I tillegg til krav til sveiseoperatøren omfatter del 1 også krav til sertifiseringsorganet, opplæringssenteret, eksaminator og kvalifiserende eksaminering med teoretisk og praktisk prøve.Denne standarden dekker også resertifisering samt suspendering og tilbakketrekking av sertifiseringen.For sveising med manuelle metoder vises det til NS-EN 13067. figur 1 viser sammenhengen mellom opplæring og sertifisering i samsvar med kravene gitt i NS 416.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 1
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 25.160.01
  • ICS 83.080.20
  • National Committee SN/K 609